İSİM TESPİT EDİLEMEDİ

Tuval üzerine yağlı boya 50x60 cm, imzalı.