JOSEFH FANİ

Tuval üzeri yağlı boya 60x80 cm, imzalı.