AHMET ALTIN

Tuval üzeri yağlı boya 60x80 cm,, imzalı.